24 października 2013 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym odbył się XIII Kazimierski Przegląd Teatrzyków Szkolnych.

Tym razem Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym wybór tekstów, wierszy i piosenek pozostawiła w gestii uczestników. Z Gminnego Zespołu Szkół w przeglądzie udział wzięli:

Klasa I w montażu słowno-muzycznym „Litery, litery, literki”, do wierszy Władysława Broniewskiego „Literki” i Juliana Tuwima „Abecadło”. Program przygotowały panie Agnieszka Wawrzycka i Anita Lasek.

Klasa II „Lucys’s new pencil case”. Program przygotowały panie Agnieszka Skrzypczak i Iwona Budnik.

Klasa III w przedstawieniu na podstawie wiersza Juliana Tuwima: „Ptasie radio”. Program przygotowała pani Grażyna Kozieł.

Grupa teatralna „Wiersze polskich poetów”. Program przygotowały panie Wioletta Markowska i Edyta Podrażka.