Miło jest nam poinformować, że  Barbara Paluch , uczennica klasy 7 b zakwalifikowała się do III etapu Koncertu Laureatów XIV Miejskiego Konkursu Recytatorskiego.  Organizatorem konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego  w  Lublinie. Cele konkursu: popularyzacja literatury polskiej, kształtowanie wrażliwości na piękno, bogactwo języka literackiego, doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów i inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  Recytatorzy występowali w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas VII – VIII oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Basia do prezentacji konkursowej przygotowała utwór Julii Hartwig „Echo” oraz  wiersz wybranego twórcy XX wieku. Jury w składzie:  Pani Maria Wąsiel – aktorka w Teatrze H.CH. Andersena w Lublinie, Pan Witold Dąbrowski – aktor i muzyk. Opowiadacz historii, związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN. Od 1998 roku zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka –Teatr NN”  w Lublinie i Pan Jarosław Zoń – dziennikarz radiowy (Polskie Radio Lublin), wybitny recytator, od 30 lat obecny na najważniejszych recytatorskich scenach w Polsce po wysłuchaniu 27 recytatorek i recytatorów postanowiło zakwalifikować do  III etapu pięcioro  recytatorów ze szkół podstawowych i siedmioro w kategorii szkół ponadpodstawowych. Jesteśmy wdzięczni Organizatorom m.in.  za możliwość wymiany uwag warsztatowych między Jury a uczestnikami konkursu. Jury przyznało również Nagrodę Instruktorską dla pani Iwony Majewskiej, jak czytamy w uzasadnieniu „za szczególny wkład w przygotowanie swojej podopiecznej”. Cieszy fakt, że jest to kolejny  znaczący sukces Basi w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy.  Jesteśmy wdzięczni za  chęć udziału i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. III etap odbędzie się w grudniu.  Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Życzymy dalszych sukcesów!

https://www.mbp.lublin.pl/archiwum/726-ii-etap-xiv-miejskiego-konkursu-recytatorskiego-protokol-przesluchan