10 uczniów z naszej szkoły zostało nagrodzonych w  kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasło tej edycji brzmiało: „W poszukiwaniu szczęścia”.

Nagrodzeni uczniowie to Zuzanna Stelmach z kl.VIII b, Laura Muszyńska, Zuzanna Górecka z kl.VII b, Maja Kulczyńska z kl. VII a, Jagoda Kurek, Oliwia Tarłowska, Lena Wacławska, Nikodem Bełcik, Franciszek Bidziński, Marceli Walewski z kl.II.

 Gratulujemy!

Celem kampanii było:

Budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.

Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.

Nabywanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.

Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).

Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych, w tym udostępnienie możliwości realizacji kampanii w trybie zdalnym.

Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Kampania została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych czasach izolacji społecznej.