Zmiana organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym od dnia 18 stycznia 2021 r.

1.      1. Uczniowie klasy 1 wchodzą do szkoły bocznym wejściem nr 1 od boiska i udają się na 1 piętro do klasy 1.10

2.    2. Uczniowie klasy 2 wchodzą do szkoły bocznym wejściem nr 2 od boiska i udają się na do swojej dotychczasowej klasy 0.10

3.    3. Uczniowie klasy 3 wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się na 1 piętro do klasy 1.3

Podczas przebywania w części wspólnej oraz na świetlicy obowiązuje nakaz noszenia maseczek.