OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – sprzątaczka
(wymiar czasu pracy – 1 etat).

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie, co najmniej zawodowe
 • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka

 2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami
  i rodzicami,
 • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 • sumienność i punktualność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sprzątanie codzienne wyznaczonych rejonów w szkole,
 2. piecza nad porządkiem w pomieszczeniach szatni uczniowskiej,
 3. utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,
 4. systematyczne sprawdzanie urządzeń sanitarnych i hydraulicznych na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,
 5. pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując, aby na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne,
 6. wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły,
 7. dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,
 8. wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz sezonowa pielęgnacja terenów zielonych i rabat,
 9. współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
 10. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. podanie o przyjęcie do pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać elektronicznie na adres [email protected] lub złożyć osobiście do sekretariatu Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, ul. Szkolna 1 w terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku do godz. 15.00.


Załączniki

Treść ogłoszenia – DOCX (15,6 kB)